Exporteurs vol vertrouwen

Ondernemers verwachten een omzetgroei van negen procent

10-04-2018, Nederlandse exporteurs zijn optimistisch over de export. Ruim drie op de vijf verwacht een stijging in de exportomzet en het vertrouwen in het economisch klimaat is bij ondernemers gestegen tot een 7,2, het hoogste cijfer sinds de crisis. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek Trends in Export dat wij samen met Atradius hebben gehouden.

Daarnaast verwachten de ondervraagde exporterende ondernemers een stijging van de omzet van negen procent dit jaar. In 2017 was de verwachting ook negen procent en kwam dit goed overeen met de uiteindelijk gerealiseerde stijging van acht procent. Driekwart van de bedrijven zegt dat de groei te danken heeft aan meer klantorders. Bijna de helft denkt ook dat de economische groei een bijdrage heeft geleverd. Een jaar geleden gaf vier op de tien ondernemers dat op als reden.

Afzetmarkten

Uit het onderzoek blijkt verder dat exporteurs minder actief zijn in het betreden van nieuwe afzetmarkten. In 2017 ging 29 procent van de ondernemers op zoek naar een nieuwe markt, het laagste percentage sinds 2015, en de verwachting is dat de daling dit jaar doorzet. Ondernemers die wel nieuwe markten betraden sloegen vooral hun vleugels uit naar de Verenigde Staten en Verenigde Arabische Emiraten. Spanje, Polen en China maken de top-5 compleet. Exporteurs zien, net als de afgelopen jaren  de meeste kansen in Europa.

Binnen Europa

“Uit ons onderzoek blijkt dat de BRIC-landen deels als afzetmarkt zijn weggevallen en exporteurs het dichterbij huis zoeken. Het grootste deel van de export vindt dan ook van oudsher binnen Europa plaats, dat ook in de komende jaren als exportmarkt aan belang wint”, zegt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland. “Nederlandse exporteurs kiezen steeds vaker voor bekend terrein, ook vanwege de ervaring dat zij tijdig worden betaald voor hun diensten. Bovendien is het lastiger in andere delen van de wereld de juiste handelsrelaties te vinden dan dichtbij huis. Een goede screening van afnemers buiten Europa kan Nederlandse bedrijven meer kansen bieden om toch nieuwe markten te betreden”.

Wereldwijde groei

“Veel bedrijven hebben al een goede geografische spreiding en focussen op het uitbreiden van hun marktaandeel per land of regio. In het verlengde hiervan hebben zij de meest voor de hand liggende markten al betreden. Wat hierbij ook een rol speelt, is de wereldwijde economische groei. Het spreekt voor zich dat exporteurs hun activiteiten uitbreiden in bestaande markten om daar van de groei te profiteren”, benadrukt onze directeur Bart Jan Koopman. “Tegelijkertijd is het voor sommige bedrijven lastig om te groeien vanwege een gebrek aan productiecapaciteit, langere levertijden en het moeilijk kunnen vinden van geschikt personeel.”

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder