Exportmanager van de toekomst

Een exportmanager van vandaag moet met nóg meer zaken rekening houden dan vroeger.

17-09-2018 Veel lezers van globe magazine hebben de functietitel ‘exportmanager’ op hun kaartje staan. Het beroep lijkt de laatste jaren flink te veranderen, past die naam nog wel?

Enige tijd terug kwamen enkele jonge exportmanagers bij elkaar op verzoek van evofenedex om de uitdagingen door te nemen waar zij in hun werk tegen aanlopen. Tijdens die sessie kwam er een spontane discussie op gang over de functietitel exportmanager. Dekt die titel nog wel de lading? Of, als je de vraag anders stelt, hoe ziet de functie eruit van iemand die als hoofddoel heeft de export te ontwikkelen en te vergroten? Welke kant gaat het vak op? Deze vragen hebben we aan enkele jonge exportmanagers voorgelegd.

In de praktijk wordt de naam exportmanager voor twee functies gebruikt die elkaar gedeeltelijk overlappen, maar ook hun eigen karakteristieken kennen. Er is de exportareamanager, die in de eerste plaats een aantal buitenlandse key-accounts bedient en veel operationeel bezig is. Maar er is ook de exportmanager die, zeker in kleinere bedrijven, veel zelf aan het ondernemen is. Deze exportmanager, die soms ook onder de naam international business development manager opereert, moet veel pro-actief bezig zijn en is veel minder aan het managen dan de naam doet vermoeden.

Complexiteit 

Uit de ontvangen reacties blijkt wel dat de complexiteit van internationaal zaken doen flink is toegenomen. Een exportmanager van vandaag moet met nóg meer zaken rekening houden dan vroeger. OESO-richtlijnen, complianceregels, douanezaken, Incoterms®, contractrecht, logistiek; de lijst lijkt geen einde te kennen. De rode draad is misschien dat bij al deze onderwerpen risicobeheersing centraal staat. Zo kan een kleine misser rond een deal met een bedrijf dat in de Verenigde Staten op een zwarte lijst staat, grote economische gevolgen hebben. De exportmanager van nu moet meer kunnen dan zijn talen spreken en een product verkopen. Hij is veel meer multidisciplinair ontwikkeld dan voorheen en is bijvoorbeeld ook thuis in logistieke onderwerpen, productmanagement en compliance.

Digitalisering

Zoals zoveel beroepen is ook die van de exportmanager door digitalisering flink veranderd. Dat uit zich op allerlei manieren, maar de belangrijkste is vermoedelijk e-commerce. Online verkoopplatforms maken het mogelijk dat een concurrent uit het niets een belangrijke markt van een andere exporteur betreedt. Maar het is een dubbelsnijdend wapen, want die concurrent loopt hetzelfde risico. E-commerce heeft het werkterrein van de exportmanager gecompliceerder gemaakt. Ketens en markten zijn minder statisch, minder overzichtelijk en minder controleerbaar. Aanbieders zoals Alibaba en Amazon schudden de exportwereld behoorlijk door elkaar, met name bij consumptiegoederen. Een exportmanager moet meer dan ooit in staat zijn om te kunnen ‘omdenken’. Conservatieve exportmanagers ruimen het veld of raken gefrustreerd van deze trend, die alleen maar doorzet. Tegelijk maakt technologie het vak van de exportmanager ook eenvoudiger. Nu iedereen vanachter de eigen laptop of met een smartphone videocalls kan houden met verre contacten is de noodzaak om te reizen afgenomen. Wie toch reist is dankzij slimme navigatiesystemen snel op de juiste bestemming. En waar de exportmanager vroeger altijd een fysieke tolk bij zich moest hebben als er geen gemeenschappelijke taal werd gedeeld, bieden vertaalprogramma’s nu al enige uitkomst. Zeker in de schriftelijke communicatie verlagen vertaalsites de taalbarrière enorm. Dankzij al deze technologie besparen exportmanagers tijd die weer is in te zetten voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe business.

Aan het woord

Nick Harms - Key Accountmanager Export bij Verstegen Spices & Sauces B.V.
“De moderne international business development manager is multidisciplinair en daarmee steeds meer zelf verantwoordelijk voor marketing, new business, relatiemanagement, sales en support. Veel bedrijven en vakgebieden kunnen de snelheid en veranderingen (mede door het internet en kortere reistijden) van nieuwe markten niet aan en zijn er nog onvoldoende op ingericht. Bestaande bedrijven hebben over het algemeen al moeite met veranderingen op de thuismarkt, laat staan op nieuwe markten waar ze ‘onbekend’ mee zijn. Juist daar liggen de kansen voor de international business development manager. Het met beide handen aannemen van die voortrekkersrol om bedrijven zo te introduceren in nieuwe landen of sectoren en de nieuwe kansen te ontplooien tot succes. Permanente educatie hoort daar ook bij, over internationale onderwerpen als handelssystemen en handelsblokken, wetgeving, de geopolitieke omgeving, concurrentiestrategieën en multinationale organisaties. Hoe werk je samen in internationale teams, hoe ga je om met culturele verschillen, hoe speel je in op globalisatie en andere trends? Het beroep van de international business development manager zal in veel sectoren alleen maar verder uitgroeien. Hij/zij staat aan de rand van een nieuw onontdekt gebied.”

Proefabonnement

Dit artikel is eerder verschenen in globe magazine. Globe magazine is het enige Nederlandse vakblad over internationaal ondernemen, geschreven door en voor vakspecialisten. Globe magazine schrijft maandelijks over trends en ontwikkelingen, wet- en regelgeving en biedt inspirerende verhalen over Nederlanders die over de grens ondernemen. Bovendien bevat het verdieping op tal van onderwerpen. Van marktentreestrategieën en partnerselectiemodellen tot Incoterms en douaneregels. Vraag nu kosteloos het proefabonnement aan.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder