29-09-2015 De Fenedex-cursus ‘Documenten bij export’ geeft inzicht in de (overwegend elektronische) papierwinkel van export. Deelnemers raken vertrouwd met het correct invullen van exportdocumenten en krijgen in drie dagen inzicht geven in het beheer van de complete 'papierwinkel' die export nu eenmaal met zich meebrengt. 

Meer lezen over training