16-06-2011  Het Rijk stelt 10 miljoen euro extra beschikbaar voor veiligheidsmaatregelen op en rond de A67. Eerder was al eenzelfde bedrag gereserveerd. EVO en TLN pleiten al geruime tijd voor investeringen in de verkeersveiligheid en verzorgingsplaatsen op en langs deze weg.

Er rijdt veel vrachtverkeer op de A67 en uit onderzoek van het Rijk blijkt dat op dit traject een tekort is van ongeveer 340 vrachtautoparkeerplaatsen per nacht. Zonder ingrijpen loopt dit tekort in 2020 op tot 400 à 500 parkeerplaatsen per nacht.

Chauffeurs zijn soms gedwongen hun vrachtauto op de op/afrit van een verzorgingsplaats of vluchtstrook te parkeren om de rij- en rusttijden niet te overschrijden. Ook onbewaakte bedrijventerreinen en dorpskernen worden door het capaciteitstekort gebruikt als alternatieve rustplaats. Dit maakt de vrachtauto’s een makkelijk doelwit voor ladingdieven. Jaarlijks lijdt het bedrijfsleven 350 miljoen euro directe schade aan transportcriminaliteit.

EVO en TLN zijn in gesprek met Rijkswaterstaat Limburg om te kijken hoe de parkeerdruk kan worden opgelost. Hier wordt ook de markt bij betrokken. De organisaties zien graag dat van de extra rijksbijdrage van 10 miljoen een substantieel deel wordt besteed aan de aansluiting van verzorgingsplaatsen en bedrijventerreinen op het Secure Lane systeem, een intelligent camerabeveiligingssysteem dat verdachte praktijken kan signaleren.