14-09-2015  Nederlandse inspectiediensten gaan schepen en containers uit Tianjin, China extra controleren. Dit besluit is genomen vanwege twee grote explosies die op 12 augustus in dit gebied hebben plaatsgevonden. Daarbij zijn veel giftige en gevaarlijke stoffen vrijgekomen.

Containers

De eerste containers vanuit Tianjin zijn onderweg naar Europa, 70 daarvan zijn bestemd voor Rotterdam. De eerste 30 containers worden rond 21 september verwacht.

Maatregelen

De overheid heeft voor de controle de samenwerkingsgroep ‘Tianjin’ in het leven geroepen. Deze groep moet vaststellen welke maatregelen de overheid moet nemen om gevaren voor milieu en gezondheid te voorkomen. Alle schepen die uit Tianjin komen, inclusief de genoemde 70 containers, ondergaan daarom alle noodzakelijke controles. De resultaten van de eerste controles bepalen het vervolg.

Oponthoud

De samenwerkingsgroep heeft laten weten geen onnodige controles uit te voeren en er alles aan te doen om oponthoud en vertragingen te minimaliseren.