07-12-2011  De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft aangekondigd extra controles uit te voeren op het vervoer van gevaarlijke stoffen bij gladheid.

1000-puntenregeling

De IVW let vooral op de naleving van de regels in artikel 6 van het VLG (regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen). Hierin staat dat het bij een glad wegdek niet is toegestaan gevaarlijke stoffen te vervoeren boven de grenzen van de zogeheten 1000-puntenregeling (1.1.3.6 ADR) of vuurwerk met de UN-nummers 0336 en 0337 met een totale netto explosieve massa van meer dan 20 kg.

Ontheffing

Een ontheffing kan worden afgegeven door de IVW, maar alleen als er sprake is van langdurige gladheid en als het transport aantoonbaar spoedeisend is. Voertuigen die geen ontheffing hebben, worden van de weg gehaald en krijgen een proces-verbaal.

Verantwoordelijkheid

Onder meer het KLPD en wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat en provincies kunnen vanuit veiligheidsoverwegingen weggedeelten wegens gladheid afsluiten. Verder blijft het de verantwoordelijkheid van de chauffeur om een objectieve inschatting te maken van de plaatselijke situatie.