Extra geld voor tweede onderdoorgang Noordelijke Randweg Utrecht

Kamer maakt 5 miljoen euro vrij om ook leefomgeving te verbeteren

05-12-2018  Er komt vijf miljoen euro extra beschikbaar om een tweede onderdoorgang te realiseren in de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). In combinatie met het eerder beschikbaar gestelde geld van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kunnen nu twee van de drie ongelijkvloerse kruisingen worden aangepakt.

In het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet met de regio aan de slag gaat met de NRU. De weg is een belangrijk onderdeel van de ‘draaischijf van Nederland’, waar verschillende lokale wegen, een provinciale weg en de A27 op zijn aangesloten. De regio (provincie en gemeente Utrecht) heeft een plan met maatregelen opgesteld om niet alleen de doorstroming van de NRU te verbeteren, maar ook de nabije leefomgeving.

Verbeterde NRU

Wij onderschrijven dat de leefomgeving is gediend met drie onderdoorgangen in plaats van ongelijkvloerse kruisingen. In de oorspronkelijke afspraken was er ruimte voor slechts een onderdoorgang. Eerder gaf verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aan geen extra geld in het project te willen steken, ondanks onze eerdere oproep om hierover in gesprek te gaan met de provincie Utrecht en het Rijk. De Tweede Kamer ziet de urgentie wel en stelde 5 miljoen euro extra beschikbaar voor een tweede onderdoorgang.

Tevreden

Het extra geld betekent goed nieuws voor omwonenden en het bedrijfsleven. Met de nieuwe weg verbetert de doorstroming en daalt de geluidsbelasting voor de woningen. Gelet op de grote behoefte aan doorstroming op de NRU is vertraging in het project niet wenselijk. Wij vertrouwen erop dat met deze extra impuls de weg in 2025 in gebruik wordt genomen.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder