20-02-2017 Veel politieke partijen hebben extra investeringen in het wegennet niet hoog op hun agenda staan. Dat blijkt uit een analyse van verkiezingsprogramma’s door het Planbureau voor de leefomgeving (PBL).

Ook geld voor fileknelpunten

evofenedex maakt zich daarover zorgen. De ondernemersvereniging denkt dat de doorstroming alleen kan worden verbeterd met een combinatie van maatregelen. Daar hoort naast het beter benutten van infrastructuur ook extra geld voor de aanpak van fileknelpunten bij.

Stemwijzer

In de evofenedex stemwijzer hebben acht partijen aangegeven een betere en slimmere infrastructuur te willen realiseren. Maar significant meer geld trekken de meeste partijen daar niet voor uit en dan met name niet voor extra weginfrastructuur. Adjunct-directeur Joost Sitskoorn: “Alle partijen die menen dat een betere en slimmere infrastructuur nodig is, moeten boter bij de vis leveren. Een uitmuntend infrastructureel netwerk is de basis van onze economie. Je kan niet hopen dat zonder extra rijksinvesteringen onze hoofdinfrastructuur slimmer en beter wordt."

Kilometerheffing

Het PBL geeft aan dat zes politieke partijen een vorm van kilometerheffing in willen voeren om de druk op het wegennet te verminderen. evofenedex meent dat een kilometerheffing voor alle weggebruikers de doorstroming kan verbeteren, maar dat daar eveneens zorgvuldig mee om moet worden gegaan. "Een kilometerheffing invoeren, zoals de meeste partijen willen, is op zichzelf niet het wondermiddel," zegt Sitskoorn.

Uitgangspunt heffing 

Uitgangspunt moet een heffing zijn die de totale kosten voor het bedrijfsleven niet laat stijgen en waarin alle weggebruikers worden meegenomen. evofenedex vindt het jammer dat de focus van de meeste partijen op kostenverhogingen voor gebruik van weginfrastructuur ligt en daarnaast op de beoogde weginvesteringen wordt bezuinigd.

Investeringen

evofenedex ziet logistiek, waarvan wegtransport onderdeel uuitmaakt, niet als bezuinigingssector, maar als een sector met  investeringsuitdagingen. Het infrastructuurfonds moet extra impulsen krijgen voor onderhoud en investeringen, zodat het Nederlandse infrastructuurnetwerk tenminste op het huidige niveau kan blijven, en daar waar mogelijk energieneutraal en toekomstbestendig kan worden ingericht.

Innovatie

De verwachte groei van transport is, vanwege de toegevoegde waarde van de daaraan verbonden dienstverlening, een belangrijke vaste waarde van de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Deze groei moet mogelijk worden gemaakt met innovatieve synchromodale en digitale netwerken. Zodat meer mogelijkheden tot bundelen van lading ontstaan en intelligente transportsystemen het verkeer zo efficiënt mogelijk kunnen sturen.