Logistieke Alliantie hoopt schade te beperken door goede samenwerking

Leestijd: 3 minuten

07-04-2021  De eerste schepen van de Suez-vloot worden rond dit weekend in Rotterdam verwacht. Naarmate de week vordert, zal het drukker worden in de havens en ook handels- en productiebedrijven zullen dit merken. Dit kwam gisteren naar voren tijdens het overleg van de Logistieke Alliantie over de afhandeling van de Suez-vloot. Naast het ondersteunen van de afhandeling op de terminals zijn ook de ruimere openingstijden van keurpunten, werkzaamheden aan infrastructuur en capaciteit op het spoor besproken. 

Tijdens het overleg van de Logistieke Alliantie is al eerder gesproken over ruimere openingstijden voor warehouses en distributiecentra. Er werd nu ook aandacht gevraagd voor het verruimen van de openingstijden van keurpunten in de haven. Er zijn vooralsnog geen grote werkzaamheden op corridors gepland die het containervervoer kunnen vertragen. Eind april is er wel onderhoud aan de Benelux-tunnel, er wordt nog bezien welke impact dit heeft op de vervoersstromen.

Meer spoorcapaciteit

Om handels- en productiebedrijven die gebruikmaken van spoorvervoer zo goed mogelijk te faciliteren heeft ProRail laten weten te zorgen voor extra capaciteit op het spoor. De verwachting is dat de komende tijd extra goederentreinen worden ingezet om de vracht van de vertraagde schepen te vervoeren. De spoorbeheerder gaat uit van een paar extra treinen per dag voor de periode van enkele weken. 

Volgen van schip en lading

Er zijn verschillende instrumenten die handels- en productiebedrijven kunnen gebruiken voor het volgen van het schip en hun lading. Via ship tracker van het Havenbedrijf Rotterdam krijgt men 48 uur voor aankomst van het schip de meest actuele aankomsttijd (ETA). Via cargo tracker van Portbase kan men de losmomenten van de containers volgen en het vertrek vanaf de zeeterminal. 

Positieve samenwerking tussen ketenpartijen

De partijen binnen de Logistieke Alliantie (HbR, KVNR, VRC, CBRB, BLN Schuttevaer, Deltalinqs, ProRail, TLN en evofenedex) en de VRTO (terminals) ervaren de samenwerking en uitwisseling van ideeën om de afhandeling te ondersteunen als zeer positief. Besloten is het overleg voorlopig wekelijks te laten plaatsvinden. Verwachtingsmanagement en goede communicatie blijft daarbij van belang: de inkomende Suez-vloot zal voor ontregeling en vertraging zorgen, maar door goede samenwerking hopen de partijen de schade zoveel mogelijk te beperken.