20-06-2016  De verbreding van de A12 tussen Ede en Grijsoord van 2x2 naar 2x3 rijstroken is zo goed als klaar. Tijdens de weekendafsluiting van 17 tot 20 juni werd het gehele tracé richting Ede geasfalteerd en werd de definitieve belijning aangebracht.

Tevens werden de werkzaamheden aan een nieuwe faunatunnel onder de A12 afgerond en het resterende deel van het oude viaduct N224 verwijderd. Maandag heeft Rijkswaterstaat de weg voor het verkeer in de richting Utrecht opengesteld. De derde rijstrook in de richting Arnhem is al in mei vrijgegeven voor het verkeer.

Vlotte realisatie wegverbreding

Begin februari 2015 startte de wegverbreding A12 Ede Grijsoord. In zestien maanden is de A12 tussen Ede en Grijsoord in beide richtingen over 11 kilometer verbreed van twee naar drie rijstroken, zijn acht viaducten vernieuwd dan wel aangepast aan de wegverbreding en is een aantal faunapassages gerealiseerd. Door een slimme planning en innovatief werken is het project sneller dan gepland afgerond.

Aanzienlijke verbetering bereikbaarheid

De A12 in Oost-Nederland is een belangrijke achterlandverbinding en verbindt stedelijke concentraties Utrecht, Arnhem en de tussenliggende kernen zoals Ede en Veenendaal met elkaar. Door de verbreding naar 2x3 rijstroken verbeteren de doorstroming van het verkeer, de bereikbaarheid van de regio en de verkeersveiligheid aanzienlijk.

Veel productie- en handelsbedrijven zijn voor hun aan- en afvoer aangewezen op de A12. EVO heeft zich in het verleden dan ook hard gemaakt voor deze verbreding en is verheugd dat het project sneller dan gepland kon worden afgerond.