Extreme temperaturen verwacht, neem maatregelen

Zorg voor extra pauzes en drinkwater op de werkvloer

22-07-2019  Temperaturen van misschien wel 40 graden worden er deze week verwacht. Werkgevers doen er dan ook goed aan extra maatregelen te treffen, want volgens de Arbowetgeving is er een verplichting om werknemers tegen gezondheidsschade te beschermen. Begin bijvoorbeeld extra vroeg, zorg voor voldoende drinkwater op de werkvloer en in de auto en las extra pauzes in.

Niet alleen in de magazijn en de (vracht)auto zal de hitte goed merkbaar zijn, ook de infrastructuur kan geraakt worden. Zo bleek bij eerdere hittegolven bruggen niet meer open of dicht te kunnen of raakte asfalt beschadigd door de warmte. Hou daarvoor nauwlettend de verkeersberichten in de gaten. Spoorbeheerder ProRail waarschuwt voor mogelijke vertraging door kromme sporen.

Werkgevers die onvoldoende maatregelen nemen om medewerkers te beschermen kunnen door de Arbeidsinspectie op de vingers worden getikt. Zij hebben de mogelijkheid om het werk tijdelijk stil te leggen. Meer over hitte en maatregelen staan in dit artikel.

Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder