01-10-2015  Rijkswaterstaat heeft de vernieuwing van het wegdek van de Galecopperbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Utrecht succesvol afgerond. De brug wordt maandag 5 oktober feestelijk geopend.

Kansen voor herhaling

De werkzaamheden zijn op een dusdanige manier uitgevoerd dat zowel de gebruikers van de A12 als van de vaarwegen nagenoeg geen hinder ondervonden. EVO is enthousiast over de werkwijze en ziet daarom kansen voor herhaling.

Werktent

Zo werd om de wegwerkzaamheden goed en veilig te laten verlopen, een van de grootste werktenten in Nederland geplaatst op de brug. Een droge werkplek was nodig, omdat er hogesterktebeton werd gestort dat tijdens de werkzaamheden niet nat mag worden. Ook een belangrijke effect van de werktent was dat de werkzaamheden uit het zicht van de weggebruikers bleef, zodat er minder afleiding is en dus minder file. Bovendien kon er continu worden doorgewerkt, ook in de winter.

Hoofdverbinding

Het traject op de A12 vereiste grootschalig onderhoud om het toenemende en zwaarder wordende verkeer de komende 30 jaar te kunnen verwerken. De Galecopperbrug, die deel uitmaakt van de A12, is een hoofdverbinding tussen West- en Oost-Nederland, en daarmee een van de drukste kruisingen van snel- en vaarwegen.

Doorvaarthoogte

De renovatie en versterking van de Galecopperbrug is gestart in 2013. Rijkswaterstaat heeft de brug versterkt en het wegdek vernieuwd. Ook is de brug opgevijzeld (omhoog geduwd), waardoor de doorvaarthoogte enkele tientallen centimeters hoger kwam te liggen. Schepen met hogere lading kunnen nu ook onder de brug doorvaren.