14-12-2015  Fenedex vraagt de medewerking van exporteurs voor het onderzoek Trends in Export 2016. Voor de achttiende keer doen Fenedex en Atradius onderzoek naar de trends, knelpunten en verwachtingen van ongeveer 6000 exporterende bedrijven in Nederland.

Vooruitzichten

Fenedex wil met de resultaten van de enquête de vooruitzichten van exporterend Nederland in kaart brengen. De resultaten geven elk jaar goed inzicht in de exportontwikkelingen en de verwachtingen en meningen van Nederlandse exporteurs.

Stadia

Dit jaar staat het thema ‘Handel binnen de Europese interne markt' centraal. Het onderzoek moet duidelijk maken in welke stadia van internationalisatie de Nederlandse exporteurs zich bevinden en welke groeistrategieën zij kiezen.

Resultaten

Het onderzoek loopt tot 29 januari 2016. De resultaten worden besproken tijdens het evenement 'Trends in Export' van Fenedex op 7 april 2016.

Naar de online vragenlijst