14-10-2013  De Rechtbank Oost-Brabant heeft een oud-werknemer van een bedrijf veroordeeld tot betaling van een flinke schadevergoeding vanwege het doorspelen van bedrijfsgeheime informatie aan de concurrent. Deze uitspraak werd vorige week gepubliceerd.

Investeringen

In de procedure ging het om de vraag of de oud-werknemer onrechtmatig had gehandeld jegens zijn voormalig werkgever. De werknemer was tot eind juli 2011 als technologisch verantwoordelijke aangesteld voor de productie van hoogwaardige wandbekleding. De werkgever is een trendsetter op het gebied van design en innovatie in wandbekleding. Het bedrijf ontwikkelt de producten veelal in eigen huis. Dit vergt grote investeringen in innovatie van producten en technieken.

Know-how

Gebleken is dat de oud-werknemer zowel tijdens zijn dienstverband, als daarna veel know-how - om technologieën, formules, designs, ingrediënten - heeft verstrekt aan een concurrerende Russische onderneming. Als direct gevolg daarvan is de omzet van de werkgever in enkele jaren tijd gehalveerd.

Onrechtmatige daad

Hoewel aan de werkgever geen beroep toekomt op grond van wanprestatie van het concurrentie- en geheimhoudingsbeding uit de arbeidsovereenkomst, doet zij een beroep op grond van onrechtmatige daad. Als basis voor het onrechtmatig handelen verwijst de werkgever naar artikel 39 van het Trips-verdrag (Agreement on Trade related aspects of intellectual property rights) van de Wereldhandelsorganisatie dat ziet op de bescherming van zogeheten intellectuele eigendom. Dat komt er met zoveel woorden op neer dat het openbaar maken en gebruiken van bedrijfsgeheime informatie zonder toestemming niet is toegestaan. Vooral niet als dat in strijd is met eerlijke handelsgebruiken.

Schadevergoeding

De Rechtbank Oost-Brabant concludeert dat de oud-werknemer stelselmatig bedrijfsgeheimen heeft doorgespeeld aan derden. De rechter veroordeelt de oud-werknemer tot betaling van een schadevergoeding van ruim 2 miljoen euro.

Meer informatie over dit onderwerp: EVO-Bedrijfsjuristen, telefoon 079 3467 350, e-mail bedrijfsjuristen@evo.nl.