Terugblik grootste hindernissen goederenvervoer afgelopen jaar

Files bezorgden ondernemers het afgelopen jaar de meeste kopzorgen bij het vervoer van hun goederen. Dit blijkt uit een inventarisatie van verladersorganisatie EVO, die de filedruk daarom als ‘de goederenstrop van 2013’ bestempelt.

EVO maakt dit jaar voor het eerst een top-10 van hindernissen die ondernemers de meeste zorgen geven bij het vervoer van hun goederen over de weg, het water, het spoor en door de lucht. EVO zet zich in om deze hindernissen in 2014 weg te nemen of terug te dringen.

Files

De filedruk op de Nederlandse wegen bezorgde ondernemers een schadepost van ruim 800 miljoen euro. Deze schade ontstaat doordat bedrijven meer bestel- of vrachtauto’s moeten inzetten, kilometers moeten omrijden of te laat zijn voor laad- en lostijden. Volgens EVO moet de politiek in 2014 dan ook iedere beschikbare ruimte benutten om knelpunten op te lossen en een hoogwaardige infrastructuur te behouden.

Top 10

De bevoorrading van winkels in binnensteden (tweede plaats in de top 10) is onnodig tijdrovend door een wirwar aan regels, met als gevolg ruim 500 miljoen euro aan schade voor ondernemers. Op de derde plaats staan verouderde douaneprocedures die de internationale goederenstroom aanzienlijk vertraagden, bijvoorbeeld door dubbele controles aan de grens. Deze ergernissen, die bedrijven duizend euro per container per dag kosten, nemen in de toekomst mogelijk geleidelijk af omdat de WTO in december een akkoord sloot dat veel van deze hindernissen wegneemt.

De volledige hindernissen top-10 van 2013:

  1. Files
  2. Wirwar regels bevoorrading winkels binnensteden
  3. Verouderde douaneprocedures
  4. Verschillende nationale btw-regels in de EU
  5. Binnenvaartacties in België
  6. Restricties import aardappelen en export zuivelproducten Rusland
  7. Onenigheid in Europa over maten en gewichten vrachtauto’s
  8. Winkelcentra te krap voor vrachtauto’s
  9. Onduidelijkheid over afleveradres goederen
  10. Oude bruggen over Twentekanaal