09-12-2011  Dagelijkse files zorgen niet alleen voor irritatie bij weggebruikers, maar leiden ook tot veel financiële schade voor het bedrijfsleven als gevolg van tijdverlies en meer brandstofverbruik. Dat blijkt uit een onderzoek dat TNO heeft uitgevoerd in opdracht van EVO en TLN. De uitkomsten van dit onderzoek worden gepresenteerd in de ‘Economische Wegwijzer 2011’.

Top-20

In deze wegwijzer presenteren EVO en TLN de top-20 van trajecten waar in 2010 de duurste files van Nederland voor het vrachtverkeer stonden. In deze top-20 staan de snelweg A2 tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Oudenrijn en de A4 tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen.

TNO schat de totale schade voor het bedrijfsleven als gevolg van de files voor het goederenvervoer op de weg tussen de 900 miljoen tot 1,2 miljard euro. De directe vertragingsschade voor het goederenvervoer bedroeg ruim 400 miljoen euro.

Doorgaan met investeringen

De meeste knelpunten uit de top-20 worden inmiddels aangepakt. EVO en TLN benadrukken het belang van deze investeringen om de schade als gevolg van de files, verder terug te dringen.

De resterende knelpunten in de weginfrastructuur moeten eveneens worden aangepakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de A15 tussen Gorinchem en Papendrecht, de nummer 9 in de top-20 van duurste files.