01-07-2011 De filezwaarte (lengte keer duur file) daalde dit jaar volgens de cijfers van de ANWB met 19 procent in vergelijking met de eerste zes maanden in 2010. Zo laag is de filezwaarte de afgelopen vijf jaar niet geweest.

De ANWB schrijft deze ontwikkeling toe aan diverse factoren.

Tijdens de spitsuren ondervond het verkeer het afgelopen halfjaar aanmerkelijk minder hinder van slechte weersomstandigheden. Het aantal spitsen met neerslag lag ruim 25 procent lager dan vorig jaar.

 De economische situatie leidde de afgelopen jaren tot minder verkeersbewegingen. Volgens het kenniscentrum Mobiliteit was deze krimp echter beperkt.

De versnelde aanleg van rijstroken op een aantal belangrijke verkeersaders heeft echter geleid tot positieve effecten en forse verbetering van de doorstroming van het verkeer.

Met de verbreding van de A2 tussen Amsterdam en ’s-Hertogenbosch en de A12 Utrecht richting Den Haag zijn het afgelopen halfjaar een aantal structurele knelpunten in ons wegennet verdwenen.

 De afname van het aantal files was het afgelopen halfjaar vooral te merken in de regio Amsterdam. Daar was de daling zo’n 30 procent. In de regio Utrecht daalde de filezwaarte met ongeveer 15 procent terwijl in de regio Rotterdam deze vrijwel gelijk bleef.

 Uit de cijfers van de ANWB blijkt dat niet alle weggebruikers de filedaling ervaren. Op de A4 Amsterdam – Den Haag stond het verkeer tijdens de avondspits bij Roelofarendsveen veel vaker stil dan vorig jaar.

In de ochtendspits was de A28, Zwolle richting Utrecht, tussen het knooppunt Hoevelaken en de afrit Leusden het grootste knelpunt.