Financiële schaderegeling voor slachtoffers blootstelling gevaarlijke stoffen in aantocht

evofenedex biedt ondersteuning bij preventie van beroepsziekten

16-07-2020  Staatssecretaris Bas van ’t Wout (SZW) gaat werk maken van een financiële tegemoetkoming voor werknemers die ernstig ziek zijn geworden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Hij reageert hiermee op het rapport van aanbevelingen van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten onder leiding van Ton Heerts. Daarnaast erkennen kabinet en commissie dat preventie cruciaal is om het probleem van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen terug te dringen. evofenedex onderschrijft dit en heeft een aantal initiatieven ontplooid om leden en niet-leden hiervan bewust te maken.

De commissie pleit voor een regeling om een financiële tegemoetkoming toe te kennen aan slachtoffers van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Het kabinet gaat dit voorstel uitwerken en neemt na de zomer een definitief besluit over de tegemoetkoming en de financiering ervan.

Toolbox

Verder erkent de commissie dat er meer kennis nodig is over beroepsziekten en de relatie tussen arbeid en gezondheid. Zodoende kan beter ingezet worden op preventie van beroepsziekten. Met hetzelfde doel is het ministerie van SZW in 2018 begonnen met een campagne om werkgevers en werknemers meer bewust te maken van de gevaren van werken met gevaarlijke stoffen. Wij zijn partner in deze campagne en hebben in dit kader de ‘Toolbox veilig werken met CMR-stoffen in het magazijn’ gelanceerd. Hiermee krijgen leidinggevenden handvatten om het veiligheidsbewustzijn in hun organisaties te vergroten en hun werknemers te beschermen tegen beroepsziekten door gevaarlijke stoffen.

Veilig werken

De commissie stelt ook dat iedere organisatie een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) zou moeten opstellen en naleven. Dit is een methode om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van de onderneming in kaart te brengen. Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat slechts 45 procent van de bedrijven aan deze wettelijke verplichting voldoet. Wij voorzien steeds in de meest recente informatie op dit vlak, bijvoorbeeld door whitepapers en artikelen te publiceren, en we kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van de RI&E en het naleven ervan. Maar veiligheid is meer dan alleen een RI&E, een RI&E is een handvat om tot veilig werken te komen. Onze bedrijfsadviseurs helpen graag verder op het gebied van veilig werken, bijvoorbeeld via de Nulmeting Veiligheid Bewustzijn. Dit advies is gericht op grotere organisaties en bedrijven die een verdieping willen in het verbeteren van de magazijnveiligheid. 

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder