Financiën: vergroening wagenpark staat centraal

Verhoging accijns op diesel moet onderzocht worden op effecten voor transportmodaliteiten

17-09-2019  Als gevolg van afspraken in het klimaatakkoord worden er fiscale wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot mobiliteit, zo blijkt uit begroting van het ministerie van Financiën van 2020. De korting op de bijtelling voor elektrische voertuigen wordt verlengd en geleidelijk afgebouwd richting 2026.

Ook de vrijstellingskorting bij de motorrijtuigenbelasting (MRB) en belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) voor elektrische voertuigen wordt tot 2025 verlengd. De accijns op diesel wordt stapsgewijs verhoogd. evofenedex steunt de afspraken gemaakt in het klimaatakkoord over vergroening van het wagenpark. Want tegenover de accijnsverhogingen staan aanschafsubsidies voor zero-emissie bestel- en vrachtauto's.

1.000 douaniers erbij door Brexit

Door brexit ontstaat er een nieuwe buitengrens voor Nederland en de EU. Dit betekent een structurele groei van het aangiftevolume en het toezicht hierop. Daarnaast ontstaan er nieuw toezicht en controles op locaties zoals ferryterminals. De douane bereidt zich voor op een eventuele no deal Brexit. De douane krijgt dan ook 928 extra arbeidsplaatsen .

evofenedex is te spreken over de inzet van en samenwerking met de douane in het brexitdossier. Extra mankracht is nodig indien een no deal scenario in werking treedt. Vraag is wel wat de extra douananiers gaan doen wanneer er een wel een brexit deal komt, of als brexit weer wordt uitgesteld. 

Wat evofenedex betreft zou uitbreiden van het personeelsbestand bij de douane niet moeten leiden tot extra fysieke controles bij bedrijven. Hier is al een digitaal systeem van risicoprofielen en analyses voor opgesteld. Meer fysieke controles betekent meer administratieve rompslomp en vertraging. Dit zet wat de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven onder druk.

Vestigingsklimaat versterkt door belastingverlaging

Het kabinet neemt maatregelen om het Nederlandse vestigingsklimaat voor bedrijven aantrekkelijk te houden door de vennootschapsbelasting te verlagen. Het vestigingsklimaat is een resultante van onder andere infrastructuur, opleidingsniveau en het fiscale stelsel. In 2020 wordt het tarief van de vennootschapsbelasting in de 1e schijf verlaagd van 19% naar 16,5%. In 2021 gaat het tarief in de eerste schijf verder omlaag naar 15%. Het tarief in de tweede schijf wordt dan verlaagd van 25% naar 21,7%.

evofenedex steunt de verlaging van de vennootschapsbelasting om Nederland als vestigingsland voor internationale bedrijven aantrekkelijk te houden.

Niettemin pleit evofenedex voor een integrale benadering van het aantrekkelijk houden van ons vestigingsklimaat waar naast belastingverlaging ook stappen moeten worden genomen op capaciteit voor goederenvervoer, investeringen in infrastructuur en werkbare milieu en natuureisen voor de vestiging van een productielocatie.

Kabinet onderzoekt kilometerheffing

Het huidige kabinet zal voor de volgende kabinetsformatie ten minste drie varianten van een kilometerheffing ontwikkelen. De invoering van een kilometerheffing is voorzien in 2025. evofenedex is voorstander van een systematiek van betalen naar gebruik voor het wegvervoer.

Bij het uitwerken van de verschillende varianten neemt evofenedex graag deel om de effecten voor de leden te analyseren en het draagvlak voor een dergelijke ingrijpende maatregelen te vergroten.

Vergroening van exportkredietverzekeringen

Het kabinet wil exporteurs, die nog geen gebruik maken van exportkredietverzekeringen,  met groene projecten een goede ondersteuning bieden. De behoefte aan financiële oplossingen voor klimaatrelevantie transacties in binnen- en buitenland is groot. Het afdekken van risico’s door middel van een exportkredietverzekering kan hierin een rol spelen. Er vinden verschillende gesprekken plaats met verschillende ministeries, banken, exporteurs en netwerkorganisaties.

evofenedex ondersteunt de inzet om de financiële risico’s van groene projecten in het buitenland beter af te dekken  met exportkredietverzekeringen.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder