14-08-2013  Partijen met goede ideeën over hoe je de logistiek duurzamer kan maken, kunnen mogelijk financiering krijgen voor hun plannen. Aanvragen voor deze financiering kunnen gedaan worden bij het NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Kennis

De aanvragen kunnen gedaan worden tot 12 november 2013. Het doel van het programma is het ontwikkelen, delen en toepassen van nieuwe kennis die nodig is voor de vitaliteit van de Nederlandse logistieke sector voor de (middel)lange termijn.

Binnen het programma kunnen wetenschappers  in samenwerking met publieke en/of private partners financiering aanvragen.

Hoewel aanvragen bij NWO dus door wetenschappers ingediend moeten worden, is het niet zo dat onderzoek alleen vanuit de wetenschap kan worden geïnitieerd. Ook mensen uit de maatschappelijke praktijk kunnen een idee voor onderzoek hebben en daartoe een consortium willen vormen met die wetenschappers.

Gelijkwaardige basis

Een dergelijk partnerschap of consortium gaat uit van een gelijkwaardige basis, waarbij het eindresultaat voor zowel de maatschappij als wetenschap relevant is. Vanuit deze gedachtegang zal NWO ook een netwerk-event organiseren, om wetenschappers, maar ook mensen uit de ‘praktijk’ die op zoek zijn naar samenwerkingspartners, met elkaar in contact te brengen.

De datum hiervoor staat nog niet vast. Nadere informatie hierover is te verkrijgen bij mevrouw Inge van Leeuwen (i.vanleeuwen@nwo.nl).

Meer informatie over het programma