03-04-2015  Vanaf 7 april worden bedrijven weer uitgenodigd om deel te nemen aan de Fiscale Monitor van de Belastingdienst/Douane. Eén van de onderdelen van de Fiscale Monitor is de Douane.

De resultaten van de Fiscale Monitor geven inzicht in hoe bedrijven het functioneren van de Douane ervaren. Daarnaast wordt een deel van de resultaten voor het Bewijs van Goede Dienst gebruikt.  EVO roept haar leden op mee te doen aan de Fiscale Monitor indien bedrijven daarvoor worden benaderd.

Normen

In het Bewijs van Goede Dienst zijn tien normen opgenomen die het bedrijfsleven belangrijk vindt als het gaat om de dienstverlening van de Douane. De Douane bespreekt deze resultaten altijd met de bedrijfsleven vertegenwoordigers (zoals EVO) . Waar nodig stellen deze vertegenwoordigers en de douane verbeterplannen op. Een realistische weergave en voldoende response op de Fiscale Monitor onderdeel Douane is daarom erg belangrijk.

Onderzoek

Douane-klanten worden eerst telefonisch benaderd met de vraag mee te werken aan het onderzoek. Daarna ontvangen bedrijven een link naar een online-vragenlijst.