06-09-2016  De Belastingdienst maakt het zowel bedrijven die zzp’ers inzetten als de zzp’ers zelf lastig.  Onderzoek wijst uit dat meer dan de helft van de verplichte modelovereenkomsten wordt afgekeurd.
Van de 2.217 modelovereenkomsten die de Belastingdienst tot 1 augustus heeft beoordeeld zijn er slechts 370 goedgekeurd. De fiscus keurde 1.033 modelcontracten af. Ook werden 814 verzoeken ingetrokken door bedrijven na kritiek van de Belastingdienst. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Financiën bekend heeft gemaakt na een Wob (Wet openbaarheid van bestuur)-verzoek.

Boetes

Vanaf 1 mei 2016 vervangt een modelovereenkomst de VAR (Verklaring Arbeids Relatie) die bedrijven gebruikten om ZZP’ers in te zetten. Bedrijven kunnen hun modelovereenkomst laten beoordelen door de fiscus. Mocht deze modelovereenkomst uiteindelijk niet goedgekeurd worden, dan beschouwt de Belastingdienst de inzet van een ZZP’er als een verkapte dienstbetrekking. Het bedrijf kan dan een naheffing en boetes verwachten. Ondanks vermeldingen op de site van de Belastingdienst, wordt de beoordelingstermijn van zes  weken behoorlijk overschreden. De fiscus blijkt gemiddeld ongeveer elf weken nodig te hebben om een modelovereenkomst te beoordelen.

Advies

EVO biedt de service aan haar leden om kosteloos de door hen ingevulde modelovereenkomsten te beoordelen op haalbaarheid bij de Belastingdienst. Leden krijgen daardoor de mogelijkheid om een preadvies in te winnen, voordat zij een discussie met de Belastingdienst moeten aangaan.

ZZP modelovereenkomst check

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 29 september  geeft EVO een informatiebijeenkomst waarin de EVO-Bedrijfsjuristen een toelichting geven op de laatste stand van zaken. Ook worden de voorwaarden uitgelegd voor de inzet van ZZP’ers met behulp van de nieuwe modelovereenkomst.

Meer informatie over het evenement