14-03-2017  De economie is aangetrokken. Dit heeft geleid tot meer flexconctracten dan vaste banen. Flexibele arbeidskrachten zijn van onschatbare waarde voor het optimaal functioneren van een distributiecentrum, magazijn of opslagplaats. Om de pieken en dalen door groei en in seizoenen en feestmaanden op te vangen, is het essentieel om snel te kunnen opschalen in het aantal werknemers. Echter, de wet- en regelgeving is complex.

Verschillende flexkrachten

Onder flexwerkers worden uitzendkrachten, zzp’ers en gedetacheerden verstaan. In veel gevallen vangen uitzendkrachten fluctuaties en onzekerheid over toekomstige arbeidsvolumes op. Dat gebeurt met name bij productie-, logistiek- en administratief werk. Zzp’ers en gedetacheerden worden vaker ingezet voor specialistisch werk of in de ondersteunende werkzaamheden zoals, ICT of marketing.

Banengroei

Volgens het Centaal Plan Bureau mag in 2017 een economische groei van 2,1 procent worden verwacht. Het CPB verwacht dat dit 138.000 nieuwe banen oplevert, waarvan 50.000 banen in de uitzendsector en 20.000 banen van zelfstandigen. De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), is bedoeld om schijnzelfstandigheid te bestrijden zonder dat dat ten koste gaat van de mogelijkheden van zzp´ers. Hierbij is de werkgever ook verantwoordelijk voor de juistheid van de zelfstandigheidsverklaring van de zzp'er. Deze wet pakt op dit moment slecht uit voor échte zzp’ers; zij krijgen steeds minder opdrachten.

Politieke standpunten

Werknemers en zzp'ers

 • PvdA en D66 stellen voor een nieuwe werknemersaftrek in te voeren waarmee het financiële verschil tussen een zzp'er en een werknemer verkleind wordt. Hierdoor is het aantrekkelijker om werknemer te zijn, zonder dat dit ten koste gaat van de zzp'er. Werknemers hebben dan een werknemersaftrek zoals zelfstandigen een zelfstandigenaftrek hebben.
 • GroenLinks, PvdA en SP stellen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers voor. De SP wil de zzp’er ook nog in het collectieve WIA-stelsel (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) brengen, net als de 'gewone' werknemer.
 • Ook het CDA wil een verplichte AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekering) maar tevens verplicht pensioensparen. Zelfstandigenaftrek wordt dan alleen voor diegenen die ook pensioensparen. De zzp'er zal de AOV kosten en pensioenkosten moeten doorberekenen en dus wordt hij duurder voor de opdrachtgever. Daartegenover staat dat hij sommige kosten wel mag aftrekken van zijn inkomen.
 • D66 wil de wet DBA terugdraaien en vervangen voor de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Werkgevers zijn hierdoor vrijgewaard van naheffingen bij het aannemen van zzp'ers. Hierdoor wordt het weer aantrekkelijker om zzp'ers in te huren.

Vast of flexbel werk?

 • VVD: geen ketenbeding meer. Werknemers makkelijker in vaste dienst nemen, maar ook het ontslag eenvoudiger maken
 • CDA: meerjarige contracten mogelijk maken (bijvoorbeeld vijfjarig): iedereen vast, maar vast wordt minder vast.
 • D66: geen vast versus flex, maar één contract voor onbepaalde tijd met meer flexibiliteit.
 • GroenLinks: tweede meerjarig contract mogelijk maken.
 • ChristenUnie: oplopende duur bij opeenvolgende contracten.
 • SP, GL, PvdA: hogere WW-premie voor flexibele contracten door werkgevers, lagere premie op vaste contracten en flexwerkers recht op opbouw transitievergoeding.
 • SGP: meer ruimte voor meerjarige contracten, meer opeenvolgende overeenkomsten en kortere tussenpozen.
 • PVV: geen mening bekend.

Evenwichtige en maatschappelijk randvoorwaarden

evofenedex wijst belemmerende wet- en regelgeving omtrent flexibele arbeidskrachten af. Daarbij zijn evenwichtige en maatschappelijke randvoorwaarden extra belangrijk. Denk hierbij aan een goed arbeidsveiligheidsbeleid, duurzame inzetbaarheid, gezonde werkomstandigheden en een eerlijke beloning.