Flexwerk door de Wab duurder en lastiger

De Wet arbeidsmarkt in Balans is per 1 januari in werking getreden

10-02-2020  Loopt de flexibiliteit in de logistieke sector echt gevaar met de Wab (Wet Arbeidsmarkt in Balans)? De behoefte aan flexibiliteit zal zeker blijven, maar vast staat wel dat flexwerk duurder gaat worden. De uitzendbureaus, maar ook belangenorganisaties als evofenedex, zijn al maandenlang bezig om hun opdrachtgevers en achterban bij de les te krijgen.

Marinke Roebersen, bedrijfsjurist van evofenedex, wijst op een aantal veranderingen ten gevolge van de Wab. Met name de ketenregeling en de situatie rond oproepkrachten verandert per 1 januari 2020 en dat heeft zeker gevolgen. Die zijn overigens niet alleen maar negatief. De vorige wetgeving bood ruimte voor maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar met een tussentijd van ten hoogste zes maanden. “Net als in het verleden wordt twee jaar weer drie jaar. Na een onderbreking van zes maanden en één dag mag je weer contracten voor bepaalde tijd aanbieden. Overigens zijn daar wel uitzonderingen op mogelijk.”

Gaat de oproepkracht weigeren?

Veel meer is er volgens Roebersen te doen over oproepcontracten. “Dat begint al met de definitie in de wetgeving, die bepaalt dat ook uitzendovereenkomsten hier onder vallen; breder dus dan alleen de eigen arbeidscontracten voor oproepkrachten.” Nieuw is een verplichte oproeptermijn van vier kalenderdagen.” Roebersen denkt dat de gevolgen van deze wijziging wel meevallen. “Als je je daar niet aan houdt, mag de oproepkracht weigeren; de vraag is of hij dat doet. Ook hier kun je in de cao afspreken, dat de oproeptermijn ingekort mag worden naar 24 uur. Overigens is een belletje niet meer genoeg, het moet schriftelijk dan wel elektronisch. Wel van belang is dat je de oproep niet meer zomaar kunt intrekken. Want dan ben je alsnog loon verschuldigd. Wijzigen of intrekken moet aantoonbaar zijn, dus een schriftelijke bevestiging, wanneer dat binnen de vier dagen oproeptermijn valt. Dus dat kan zeker consequenties hebben.”

Toch liever flexibel blijven

Problemen kunnen ook ontstaan als bedrijven laks zijn met het aanbieden van een aanbod voor een vast aantal uren aan een oproepkracht. Iemand die twaalf maanden op basis van een oproepcontract heeft gewerkt, moet het gemiddeld aantal gewerkte uren aangeboden krijgen – ook weer schriftelijk. “Dat deel wordt dan vast als het ware, tenminste als de oproepkracht dat accepteert. Sommigen zullen juist prijs stellen op een flexibel in te delen aantal werkuren. Leg dan ook die weigering schriftelijk vast. Anders zijn loonheffingen naderhand zeker mogelijk. De werknemer kan dan – als hij toch onder het gemiddelde aantal uren zakt – alsnog het verschil in loon vorderen. Dat kan echt aanzienlijk oplopen.”
Een ander risico betreft de transitievergoeding. Die gaat voortaan in vanaf de eerste werkdag; tot op heden moet een werknemer minstens twee jaar in dienst zijn. “Dus ook als de arbeidsovereenkomst al tijdens de proeftijd wordt beëindigd, zijn bedrijven verplicht een vergoeding betalen. Dat geldt ook voor uitzendkrachten en daar zullen uitzendbureaus dus reserveringen voor moeten maken waardoor flexibele arbeid duurder zal worden”, verwacht Roebersen.

Heeft payroll nog wel zin?

Verder wil de overheid het fenomeen payrolling aan banden leggen. Payrollers die exclusief voor één bedrijf werkzaam zijn en ook zijn geworven en aangenomen door dat bedrijf, behoren volgens de wet niet langer tot de groep uitzendkrachten. “Dus zijn alle primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van toepassing net zoals bij andere medewerkers van het inlenende bedrijf. Doorbetaling bij ziekte, dertiende maand – ook dat valt er onder. Payroll gaat zeker duurder worden en er is veel minder flexibiliteit op dit punt.”
Roebersen denkt dat door deze wijziging links en rechts schijnconstructies kunnen gaan ontstaan, waaronder uitzendconstructies of zzp-constructies. “Het aantal zzp-ers zal waarschijnlijk ook toenemen. De vraag is hoe dat gaat uitpakken. Pas later in 2021 zal de overheid meer gaan handhaven op diverse regelgevingen en pas dan zullen we de echte gevolgen in kaart kunnen brengen.”

Dit artikel is eerder gepubliceerd op Logistiek.nl.
 

 

Meer weten over de Wab?

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wil het kabinet de balans op de arbeidsmarkt verbeteren. Met de whitepaper Wab geven we inzicht in de wetswijzigingen die de Wet arbeidsmarkt in balans ten gevolge heeft. Bij de verschillende wijzigingen staat opgenomen welke gevolgen deze kunnen hebben voor het aanbieden van contracten, het inhuren van flexibele arbeid of ontslag. We zullen ook aangeven wat de huidige stand van zaken is van het wetgevingsproces, zodat je goed voorbereid bent op de wijzigingen die op korte termijn zullen worden ingevoerd.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder