05-08-2013  EVO heeft samen met het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), de BinnenvaartBranchunie (BBU) en Koninklijke Schuttevaer een formele klacht ingediend bij de Europese Unie over de stakingen van Duits sluispersoneel.

Gemeenschapsrecht

Jurist Marius van Dam van Van Dam & Kruidenier, heeft de klacht namens de organisaties opgesteld. De klacht wordt ingediend wegens het niet naleven van het Gemeenschapsrecht, met name gericht op het beginsel van het vrije verkeer van goederen door Duitsland.

Stakingen voortgezet

Eerder zonden de organisaties al een brief aan de Duitse minister van Verkeer Ramsauer, waarin zij er bij hem op aandrongen om alles te doen wat in zijn macht lag om een einde te maken aan de stakingen.

Nu het er echter naar uitziet dat het sluispersoneel in verschillende deelstaten de stakingen deze week gewoon voortzet, restten de organisaties niet veel meer dan het indienen van een formele klacht bij de EU.