14-06-2013  Het dieselverbruik van vrachtauto’s neemt fors af als er eenvoudige brandstofbesparende maatregelen worden genomen. Door bijvoorbeeld banden met een lage rolweerstand te monteren en de chauffeur te helpen zuiniger te rijden kan een brandstofbesparing worden gerealiseerd tot wel 10 procent. 

Dit blijkt uit onderzoek van TNO dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is uitgevoerd en gisteren door staatssecretaris Mansveld (IenM) in ontvangst is genomen. 

Goed voor portemonnee

Mansveld: ‘Zuinige en schone trucks zijn de toekomst en leveren een bijdrage aan het realiseren van de klimaatdoelstelling van 60 procent minder CO2-uitstoot in 2050. Daarnaast zijn ze ook nog goed voor de portemonnee. Want één procent minder brandstofverbruik levert al een besparing van 500 euro per jaar per vrachtwagen op. Het is belangrijk dat de maatregelen die genomen kunnen worden daarom meer bekendheid krijgen.’ 

Duurzaam wegtransport

Tot nu toe ontbrak het de transportsector aan een overzicht van energiebesparende maatregelen en de invloed van deze maatregelen op de brandstofbesparing, terugverdientijd en het gebruiksgemak in de praktijk. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft TNO daarom gevraagd om samen met transportbedrijven en leveranciers van brandstofbesparende systemen maatregelen te verkennen die bijdragen aan een duurzame mobiliteit. Ook EVO heeft hieraan meegewerkt.

Simpele maatregelen, groot effect

In het onderzoek, het demonstratieprogramma Truck van de Toekomst, is gekeken naar eenvoudige aanpassingen aan de trucks zoals het regelmatig controleren van de bandenspanning, de uitlijning van de wielen en assen, en het gebruik van banden met een lage rolweerstand. Ook is er gekeken naar de effecten van maatregelen die gericht zijn op het verlagen van de luchtweerstand zoals dichte zijschermen voor de trailer, afdekking van open containerbakken en aerodynamische spatlappen die ook het opspatten van water verminderen.

Van alle maatregelen zijn de effecten op brandstofbesparing, praktische toepasbaarheid en terugverdientijd geëvalueerd.

Grootste winst

Eén van de grootste winsten in het demonstratieprogramma werd behaald met systemen om zuiniger te rijden, zoals een systeem dat de link legt tussen de rijstijl en het brandstofverbruik en dit terugkoppelt aan de chauffeur. De besparing kan hier oplopen tot 8 procent minder brandstofverbruik.

Het onderzoek geeft, naast informatie over brandstofbesparende systemen, ook algemene bespaartips en –trucs. Een boekje met de resultaten van het onderzoek is te bestellen via het formulier rechts op deze pagina.