29-02-2012  Er rijden veel minder vrachtauto’s in de Utrechtse wijk Oog in Al. Dit is het resultaat van het convenant dat gemeente Utrecht twee jaar geleden sloot met EVO, TLN en KvK Midden-Nederland. In het convenant zijn afspraken gemaakt om het aantal vrachtautobewegingen op de Pijper-, Haydn- en Lessinglaan (PHL-laan) met tien procent te laten dalen om zo de verkeersoverlast voor de bewoners in Oog in Al te verminderen.

Tellingen

Het verkeer in de wijk was flink toegenomen nadat de afslag Oog in Al vanaf de A2 was afgesloten. Uit tellingen bleek dat er per etmaal ongeveer 750 vrachtauto’s op de PHL-laan reden. Nu, bijna twee jaar na ondertekening van het convenant, blijkt het vrachtverkeer fors te zijn afgenomen.

Gemiddeld rijden er op de PHL-laan nu 490 vrachtauto's per werkdag. Dat is ruim onder het streefaantal van 675 van de convenantpartners. Ook de afslag Centrum op de A2 wordt minder vaak gebruikt.

Inspanningen beloond

Gemeente Utrecht heeft de inspanningen van het bedrijfsleven beloond. Zo is de bewegwijzering in het gebied optimaal afgestemd op het vrachtverkeer en komen er twee spiegelafstelplaatsen voor vrachtauto’s. Verder zijn de venstertijden voor het beleveren van de binnenstad verruimd tot 11.30.