09-05-2012  Inspectie Leefomgeving en Transport heeft vandaag de nieuwe boetecatalogus openbaar gemaakt. De vorige boetecatalogus stamde uit 2009 en moest worden aangepast in verband met een Europese verordening die moet leiden tot meer harmonisatie van boetebedragen.

Forse verhoging

Een van de meest opvallende aanpassingen is de forse verhoging van de boete voor het niet goed bedienen van de tachograaf: van 50 naar 550 euro. Deze boete moet veelal door de chauffeur zelf worden betaald, een extra reden om hier voldoende aandacht aan te schenken.

Oproep aan leden

EVO signaleert geregeld dat er nog bedieningsfouten met de tachograaf worden gemaakt en doet een oproep aan bedrijven om echt even tijd vrij te maken om het omgaan met deze wetgeving goed op de rails te zetten.

Rij- en rusttijdencheck

Om ondernemers hierbij te ondersteunen, heeft EVO bijvoorbeeld de EVO rij- en rusttijdencheck ontwikkeld. Leden kunnen gratis het nalevingsprofiel van het bedrijf laten controleren. De uitkomsten worden in een adviesrapport beschreven en geven een goed beeld welke overtredingen in het bedrijf nog veel voorkomen.

Bijeenkomsten

EVO organiseert in mei ook bijeenkomsten over de wegvervoerwetgeving waar de regels voor het gebruik van de tachograaf aan de orde komt.

In EVO magazine nummer 5, die verschijnt op 18 mei, staat een artikel over de herziene boetecatalogus. U kunt het nu alvast downloaden (zie bijlage).