12-07-2017  APM Terminals moest gisteren haar beide terminals tijdelijk stilleggen in verband met een ICT storing. Deze kortstondige storing kan waarschijnlijk niet los worden gezien van de cyberaanval die de terminals twee weken geleden troffen en stillegden. Afgelopen maandag meldde APM Terminals nog dat beide terminals vanaf heden operationeel waren, maar de operatie is dus nog fragiel.

Cybersecurity topprioriteit

Met name de volledig geautomatiseerde APMT2 terminal op de Maasvlakte lag vanwege de cyberaanval twee weken lang volledig stil, met grote verstoringen voor verladers als gevolg. Volgens evofenedex tonen deze  ontwikkelingen aan dat cybersecurity topprioriteit moet zijn bij verdere digitalisering van de handelsstromen.

Miljoenenschade

De schade als gevolg van de hack voor ondernemingen is groot en zal waarschijnlijk in de miljoenen lopen. Echter, verladers zijn voornamelijk bezig met het omboeken van containers, hert regelen van andere afvaarten of met het op een andere wijze verkrijgen van hun goederen om zo de schade zo veel mogelijk te beperken. evofenedex heeft ook dagelijks haar leden geïnformeerd over de stand van zaken en welke delen van de terminals wel en niet operationeel waren.   

Mogelijke aansprakelijkheid door nalatigheid

De vraag die hierbij rijst is in hoeverre bijvoorbeeld terminals nu aansprakelijk zijn voor schade die door verladers is geleden indien deze zijn systemen niet adequaat heeft beveiligd? Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden en levert de nodige juridische discussies op.

Helderheid

evofenedex wil helderheid krijgen voor haar leden over de rechten en plichten in het geval een dienstverlener wordt getroffen door een cyberhack en mogelijk nalatig is geweest bij adequate beveiliging van haar systemen. Volgens evofenedex kan de cyberaanval niet worden gezien als een eenmalig incident en noopt dit tot de nodige investeringen in kennis en maatregelen om de schade bij een toekomstige cyberaanval te beperken.