Frankrijk: strengere regels voor parkeren met gevaarlijke stoffen

Meer dan twaalf uur parkeren in de bebouwde kom is niet meer toegestaan

26-10-2017. Frankrijk heeft op 13 oktober een besluit gepubliceerd met betrekking op strengere regelgeving voor het parkeren van voertuigen met gevaarlijke stoffen. Hiermee wil de Franse overheid zowel het voorkomen van ongevallen met deze voertuigen als het beperken van de gevolgen hiervan voor derden, verbeteren.

Twaalf uur

De nieuwe maatregelen gaan onder meer over het parkeren op de openbare weg van meer dan twaalf uur. Binnen de bebouwde kom is dit niet toegestaan en buiten de bebouwde kom moet een minimale afstand van vijftig meter worden gerespecteerd ten opzichte van woningen, publiek toegankelijke instellingen of andere voertuigen die ontvlambare stoffen vervoeren.

Parkeerplaatsen

De maatregelen hebben ook betrekking op de omheining van parkeerplaatsen, de afstand tot de openbare weg en woningen, de organisatie van het parkeren, de kennis over de aard van de aanwezige lading, de preventie- en bestrijdingsmaatregelen tegen brand en vervuiling, het optreden van bewakers en de informatie aan hulpverleners.

Van kracht

Deze nieuwe regelgeving geldt zowel voor nationaal als internationaal vervoer binnen Frankrijk en is een aanvulling op het reeds bestaande Europese Akkoord met betrekking tot het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen. Een aantal bepaling binnen dit besluit van 21 september 2017 zullen op 2 januari 2018 van kracht worden.

Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder