24-06-2016  Frankrijk voert op 1 juli een minimumloon in dat ook van toepassing zal zijn op buitenlandse chauffeurs die in Frankrijk werkzaam zijn. Deze verplichting betekent dat iedereen die werkzaamheden in Frankrijk verricht, geregistreerd moet staan bij de Franse arbeidsinspectie.

Nog niet klaar

De Franse overheid is zelf nog helemaal niet klaar voor de invoering van deze wetgeving. Zo zijn onder meer de verplichte registratieformulieren nog niet gereed. Vanuit Nederland is een dringend verzoek gedaan aan minister Asscher evenals aan EU Commissievoorzitter Juncker om de invoering uit te stellen.

Arbeidsvoorwaarden

Zoals het er nu voorstaat, moeten werknemers die in Frankrijk werkzaam zijn, elk geval 9,67 euro bruto per uur ontvangen. Daarnaast moeten ook bepaalde arbeidsvoorwaarden worden nageleefd, zoals een minimum aantal vakantiedagen, veiligheids-, gezondheids- en hygiëne voorschriften, minimale werk en rustperiodes. Bovendien zullen alle buitenlandse ondernemingen een vertegenwoordiger in Frankrijk moeten aanstellen die 24 uur per dag bereikbaar is.

Loondienst

De nieuwe Franse procedure is van toepassing op iedere chauffeur in loondienst. Eigen rijders hoeven deze procedure dus niet te volgen, maar zij moeten wel een uittreksel van de Kamer van Koophandel kunnen overleggen waaruit blijkt dat zij eigenaar zijn van het bedrijf. Chauffeurs die uitsluitend transitvervoer uitvoeren, hoeven de Franse procedure ook niet te volgen.

Formulieren

Vanaf het moment dat de registratieformulieren beschikbaar zijn, zullen ze moeten worden ingevuld en gefaxt naar Frankrijk om de chauffeur aan te melden. Het is raadzaam om de chauffeur ook een kopie van deze aanmelding mee te geven, evenals een kopie van zijn arbeidsovereenkomst.

Uit deze documentatie moet blijken welke brutobedragen er per uur worden betaald. Deze bedragen moeten ook gemarkeerd zijn. Ook moet de chauffeur beschikken over de gegevens van de Franse vertegenwoordiger.

Gegevens

Het registratieformulier zal geldig zijn voor de duur van 6 maanden en moet in elk geval de volgende gegevens gaan bevatten:

  • Volledige naam, rechtsvorm, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de onderneming waar de werknemer in dienst is. Alsmede een naam, geboortedatum, geboorteplaats van de verantwoordelijke personen binnen deze onderneming.
  • De volledige details van de desbetreffende werknemer, de nationaliteit, het soort contract op basis waarvan hij werkt (soort arbeidsovereenkomst), relevante beroepskwalificaties.
  • Brutoloon per uur in euro’s evenals details over bedrijfsspecifieke kosten en extra vergoedingen.
  • Naam, volledig adres (post- en e-mailadres alsmede een telefoonnummer) van de aangewezen vertegenwoordiger in Frankrijk

De boetebedragen die kunnen worden opgelegd als er niet aan de eisen is voldaan, zijn:

  • 750 euro als er geen Franse vertegenwoordiger is aangewezen
  • 750 euro indien de chauffeur geen arbeidscontract kan tonen
  • 4000 euro als er een kopie mist van het gefaxte aanmeldingsformulier

Controle

Naar verwachting zullen de controleurs achteraf, na de controle, berekenen of er inderdaad conform de Franse wetgeving is betaald. Mogelijkerwijs zullen hiertoe nog rittenlijsten, tachograafbestanden, CMR’s en loonstroken worden opgevraagd bij de desbetreffende Franse vertegenwoordiger van de onderneming.