12-11-2012  In Friesland is de ombouw van de N381 tussen Drachten en de Drentse grens dichterbij gekomen nu de Raad van State de laatste bezwaren tegen de dringend noodzakelijke bouwplannen ongegrond heeft verklaard.

Nieuw tracé

De N381 Twee Provinciënweg loopt vanaf Drachten via Oosterwolde en Beilen naar Emmen. In Drenthe zijn in deze weg ongelijkvloerse kruisingen aangelegd, in Friesland nog niet.

Tussen Wijnjewoude en Oosterwolde wordt een nieuw tracé aangelegd. Voor het overige deel volgt de weg in Friesland het bestaande tracé N381. Door ombouw kan de snelheid op de route naar 100 km/h.

Aanbesteding

Provinciale Staten van Friesland hebben begin november in de begroting 2013 middelen opgenomen om aan de slag te gaan met dit project. Eind dit jaar start de aanbesteding van het project, zodat de uitvoering medio volgend jaar kan beginnen.

EVO heeft jarenlang  gepleit voor verbetering van de N381 en is blij dat de uitvoering van start kan gaan. De weg vervult een belangrijke functie voor het regionale bedrijfsleven in Friesland en Drenthe en de verbinding kent een hoog aandeel goederenvervoer.