10-04-2014  Duurzaam Fryslân 2040 organiseert volgende week een bijeenkomst over biogas. Tijdens deze avondbijeenkomst krijgen bedrijven die nog niets met biogas doen informatie over de kansen en belemmeringen van het gas. Verschillende bedrijven delen tijdens de bijeenkomst hun ervaringen met biogas.

Kennis

Volgens organisator Duurzaam Fryslân 2040 maken veel bedrijven in de provincie nog geen gebruik van biogas, terwijl er wel goede mogelijkheden zijn. Veelal komt dit door een gebrek aan kennis en door fiscale belemmeringen. Juist bedrijven die lokaal leveren kunnen echter heel goed gebruikmaken van vervoer op biogas, aldus de organisator.

Aanmelden

De bijeenkomst  vindt plaats op 15 april in de Nij Bosma Zathe, Boksumerdyk 11 in Leeuwarden en duurt van 19.45 tot 21.45 uur.

Meer informatie over de bijeenkomst