10-11-2011  De provincie Fryslân mag doorgaan met de aanleg van de Centrale as, een nieuwe, snelle verbindingsweg tussen Dokkum en de N31 bij Nijega. Dit heeft de Raad van State besloten.

Doorgaand verkeer

EVO en TLN pleiten al lange tijd voor de aanleg van de Centrale as. Volgens de organisaties verbetert deze verbinding de bereikbaarheid in het noordoosten van de provincie aanzienlijk doordat het doorgaand verkeer niet meer door een groot aantal dorpen hoeft te rijden.

Vertragingen

De jaarlijkse schade op dit traject als gevolg van vertragingen ligt tussen de 1,5 en 2 miljoen euro. Bovendien heeft de aanleg van de Centrale as een positief effect op de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de regio.

Traject

De nieuwe weg loopt van Dokkum tot aan de N31 Nijega over het grondgebied van vier gemeenten. Het project omvat ook de rondwegen Hurdegaryp en Garyp. Tussen Dokkum-zuid en Nijega wordt de weg in beide richtingen aangelegd als dubbelbaans autoweg met vier rijstroken.(100 km/h). De reistijd op dit traject zal hierdoor aanzienlijk verbeteren.

Bezwaar afgewezen

Enkele (milieu)organisaties hadden bezwaar ingediend bij de Raad van State tegen de aanleg van de nieuwe weg. Deze bezwaren zijn afgewezen. De aanleg van de route kan daardoor op korte termijn van start gaan.