18-08-2016 Langdurige storingen aan de Scharsterrijnbrug hebben recent tot files geleid op de A6 in Friesland. De provincie ziet graag dat de brug wordt vervangen door een aquaduct.

Storingsgevoelig

De Scharsterrijn is een kanaal dat voornamelijk in gebruik is voor de recreatiescheepvaart. De brug heeft een beperkte vaarhoogte (3.60 m) en moet met name in de zomerperiode regelmatig open. Doordat de brug storingsgevoelig is, ontstaan regelmatig lange files.

Draagvlak

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op vragen van de Kamerleden Visser en De Vries (beiden VVD) laten weten dat groot onderhoud pas voor 2024 is gepland. Zowel de provincie Fryslân als de gemeente De Fryske Marren willen ze een robuustere oplossing: een aquaduct.

Beste oplossing voor verkeersprobleem

De bouw van Aquaduct Scharsterrijn is door bezuinigingen geschrapt, maar moet wat gemeente en provincie betreft weer op de agenda van het Rijk komen. Drie fracties in provinciale Staten (FNP, CDA en VVD) hebben afgelopen voorjaar ook gesteld op den duur een aquaduct de beste oplossing is. EVO heeft ook aangedrongen op dit alternatief.

Overleg

De provincie gaat dit najaar met het Rijk in overleg over het vervangen van de brug in de A6 door een aquaduct. Voorfinanciering sluit de provincie daarbij niet uit en wil aansluiting zoeken bij het moment dat groot onderhoud van de brug aan de orde is, 2024 dus. Vooralsnog wil de provincie hier geen extra financiële middelen voor bestemmen omdat het om rijksinfastructuur gaat.