Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat ‘second best’

Brede steun voor gebiedsontwikkeling en opwaardering wegennet

25-05-2018  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft vrijdag de provinciale inpassingsplannen voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) akkoord bevonden en ter besluitvorming aan Provinciale Staten gestuurd. Hoewel wij liever een verbreding van de A59 Waalwijk-Den Bosch hadden gezien kunnen wij ons vinden in dit inpassingsplan.

Enkele jaren geleden was al duidelijk dat een verbreding van de A59 er niet inzat. Om toch de bereikbaarheid van de regio te verbeteren zijn gemeenten, provincie, natuurorganisaties en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven aan de slag gegaan met de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. Wij, als de behartiger van de handels- en logistieke belangen van 15.000 bedrijven, hebben ons bij die gesprekken aangesloten.

Wij staat achter de gebiedsontwikkeling omdat zowel de aanleg als opwaardering van lokale en regionale wegen daarin is opgenomen. Door de gekozen aanpassingen verbetert de doorstroming in de regio en de bereikbaarheid van industrieterreinen in het gebied. Ook wordt in de inpassingsplannen rekening gehouden met de toekomstige verbreding van de A59 door nu al ruimte voor de verbreding te reserveren.

Brede steun

Dat ook de natuurorganisaties achter het plan staan, laat volgens ons zien dat samenwerking heel goed kan leiden tot infrastructuurplannen die door de gehele regio worden gesteund.

 

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder