15-09-2011  Gisteravond is het Nederlandse binnenvaartschip ‘Janine’ gebroken in de Duitse vaarweg Hunte bij het plaatsje Neuenhuntorfersiel. Het schip is gelanden met 1000 ton erts.

De Hunte is een zijrivier van de Weser en is de korte noordelijke route tussen Bremerhaven via Oldenburg naar de Eems en Delfzijl.

De vaarweg is gesloten en de stremming duurt volgens de vaarwegbeheerder circa 7 tot 14 dagen. Voor zover bekend liggen er geen andere schepen vast door de blokkade.

Er zijn omvaarmogelijkheden (ca 250 kilometer) via de Weser en het Mittellandkanaal. Er is dus geen sprake van een complete blokkade. Wel kent de omvaarroute volgens Schuttevaer hoogtebeperkingen voor containerschepen.