07-10-2013  Aangevers moeten vanaf 30 april gebruikmaken van het nieuwe systeem voor het doen van douaneaangifte invoer (AGS 2). Oorspronkelijk was het de bedoeling dat alle aangevers vanaf uiterlijk 31 januari gebruik zouden maken van dit systeem, maar dit is uitgesteld. Er moet namelijk nog een noodzakelijke hackerstest worden uitgevoerd op de Douane Tarief Voorziening. Het nieuwe aangiftesysteem voor het doen van douaneaangifte invoer (AGS 2) is op 6 oktober in productie gegaan.

Tijd om te testen

Dit uitstel is mede op verzoek van EVO om aangevers en softwareleveranciers meer tijd te geven om te testen en zich te kunnen aansluiten op AGS 2.

Gevolgen voor planning

Het verlengen van de implementatietermijn kan gevolgen hebben voor de oorspronkelijke planning van de individuele aangever. In overleg met onder meer EVO heeft de douane daartoe extra maatregelen getroffen om de invoering van AGS 2 te begeleiden.

Stapsgewijs

Zo wordt AGS 2 stapsgewijs ingevoerd en is de nationale helpdesk douane aangesteld als aanspreekpunt. Voor ondernemers die niet zelf de invoeraangifte doen bij de douane heeft deze overstap in principe geen gevolgen. Wel kunnen zij hun logistiek dienstverlener of douane-expediteur vragen hoe zij de procedure hebben ingericht.

Wijze van invoer

Momenteel worden door enkele aangevers opslagaangiften ingediend in AGS 1. Deze aangevers doen vanaf 6 oktober hun opslagaangiften in AGS 2, zij worden dus als eerste overgezet naar AGS 2.

Pre-fase

Nadat de opslagaangevers succesvol zijn overgezet, wordt gestart met een pre-fase waarin één aangever invoeraangifte gaat doen in AGS 2. Op het moment dat dit succesvol verloopt, wordt de pre-fase opgeschaald. Deze aangevers kunnen in overleg met hun softwareleverancier de nationale helpdesk douane informeren op welk moment zij gereed zijn om aangesloten te worden op AGS 2. Hierna volgen de overige aangevers.

Aanspreekpunt

Bij het in productie nemen van AGS 2 is de nationale helpdesk douane het aanspreekpunt voor bedrijven. Mochten ondernemers tegen problemen aanlopen waar zij met de douane niet uitkomen, dan kunnen zij zich ook melden bij EVO. De organisatie heeft wekelijks overleg met de douane, samen met andere aangevers en de softwareontwikkelaars.

Nationale Helpdesk Douane