Gebruik lng wordt de komende twee jaar gestimuleerd

De subsidieregeling gaat in op 1 januari 2020 en sluit op 31 december 2021

12-12-2019  Het gebruik van lng als transportbrandstof wordt in de komende twee jaar met 18,7 cent per kilogram gestimuleerd. Dat staat in de definitieve regeling die door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, in de Staatscourant is gepubliceerd. Deze regeling komt in de plaats van de eerdere teruggaveregeling  die in 2018 werd afgeschaft. evofenedex heeft zich het afgelopen jaar samen met het Nationaal LNG platform, Rai, Bovag en TLN hardgemaakt voor het herstel van het stimuleren van lng. Zonder deze regeling staat de doorontwikkeling naar bio-lng stil. Daarnaast benadeelt het ontbreken van een regeling de duurzame koplopers die al eerder in en waarborgt het de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemers. Wij zijn daarom tevreden met deze regeling. 

De opgave om in het transport te verduurzamen is ambitieus, maar die handschoen pakken wij samen met onze leden op. Daarbij hameren wij wel op de noodzaak van het gebruik van effectieve oplossingen in het zware wegvervoer, door middel van het gebruik van biodiesel en bio-lng. Het gebruik van duurzame gecertificeerde biobrandstoffen zoals bio-lng heeft een CO2-reductiepotentieel dat momenteel op geen enkele andere manier in het wegtransport gerealiseerd kan worden. Nu is het gebruik van lng, en in de toekomst bio-lng, nog niet rendabel. Voor de verduurzaming is het cruciaal dat deze toepassing wordt doorontwikkeld.

Ook krijgen ondernemers die in de afgelopen jaren stappen hebben gezet met deze regeling houvast. Deze koplopers zijn in de transitie naar schoner en duurzamer vervoer hard nodig om als best practice te dienen voor de rest. Daarnaast zorgt de regeling ervoor dat de huidige lng-tankinfrastructuur in Nederland op peil blijft. Op deze manier kunnen Nederlandse ondernemers, die gebruik willen maken van duurzamere brandstoffen, concurreren met ondernemers uit andere Europese lidstaten, waar het gebruik van lng ook stevig wordt ondersteund.

De subsidieregeling gaat in op 1 januari 2020 en sluit op 31 december 2021. De totale beschikbare subsidiepot is 8 miljoen euro. Op het moment dat de regeling ingaat, wordt de 18,7 eurocent direct in de pompprijs verrekend.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder