Gebruik van tablet in vrachtautocabine taboe

Boete van 240 euro bij vasthouden van portable apparatuur

27-06-2019  Het vasthouden van een tablet, muziekspeler, navigatie of andere portable apparatuur in de vrachtautocabine wordt per 1 juli verboden. Een dergelijk verbod gold al voor de mobiele telefoon. Wie zich niet aan het verbod houdt krijgt direct een boete van 240 euro opgelegd.

De aanscherping van de wet gaat ook gelden voor fietsers en andere gemotoriseerde weggebruikers. De overheid wil met het verbod de afleiding achter het stuur verder beperken.  De laatste jaren is er een stijgende lijn te zien in het aantal ongevallen waarbij bestuurders waren afgeleid door een telefoon.

Afspraken maken

Wanneer het voertuig stilstaat mag bijvoorbeeld de tablet wel worden vastgehouden. Indien het apparaat in een houder zit, zoals een telefoon, mag deze wel rijdend worden bediend. Wel mag het verkeer daarbij niet in gevaar worden gebracht. Naast de wettelijke regels kunnen bedrijven zelf striktere afspraken maken over het gebruik van elektronische mobiele apparaten onderweg. Dat kan bijvoorbeeld door regels voor het gebruik op te nemen in het huisreglement of de bruikleenovereenkomst.

 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder