29-04-2014  De Inspectie SZW heeft de zogeheten zelfinspectietool aangepast. Met deze ‘tool’ kunnen ondernemers snel zien of hun bedrijf voldoet aan de Arbowetgeving en of zij voldoen aan de verplichting om ervoor te zorgen dat hun werknemers gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen. Het resultaat van de zelfinspectie is een lijst met actiepunten die is toegespitst op de onderneming.

Test

Naar aanleiding van feedback van gebruikers is de zelfinspectietool Gevaarlijke Stoffen door de Inspectie SZW bijgewerkt. Zo zijn de vragen gestroomlijnd en opgeschoond en is er meer informatie toegevoegd. De bèta-versie staat online en de Inspectie voert nu een gebruikerstest uit waar gebruikers van de tool feedback kunnen geven. Ondernemers kunnen de test uitvoeren. Nadat de gebruiker de gegevens heeft ingevuld en verstuurd, krijgt hij een e-mail met de inloggegevens zodra de test gaat lopen.

Feedback

Gebruikers kunnen onderaan elke pagina feedback geven, zoals:

  • Is de vraag duidelijk?
  • Helpt de toelichting?
  • Is de informatie inhoudelijk correct?
  • Helpen de actiepunten u verder?
  • Is de tool gebruiksvriendelijk en de opzet logisch?
  • Wat vindt u van de vormgeving en de illustraties?
  • Mist u nog iets?

Registratie

EVO kreeg eind vorig jaar meldingen binnen dat de registratie van gevaarlijke stoffen binnen een onderneming te complex zou zijn en is benieuwd of de vernieuwde zelfinspectietool dit vereenvoudigt. Ook in 2014 richt de Inspectie SZW haar inspectie- en handhavingsactiviteiten op de risico’s die zijn verbonden aan het werken met gevaarlijke stoffen.

Bijeenkomst ‘Gezond werken met gevaarlijke stoffen’

Daarnaast organiseert de Inspectie SWZ op maandagochtend 2 juni een bijeenkomst in de Jaarbeurs Utrecht met het thema ‘Gezond werken met gevaarlijke stoffen’. Iedereen die te maken heeft met dit thema is daar welkom om ervaringen uit te wisselen. De vernieuwde zelfinspectietool wordt hier gepresenteerd. Voor nadere informatie kunnen ondernemers contact opnemen met EVO-beleidsadviseur Thomas Reitsma, telefoon 079 3467 317.