Gedrag beïnvloeden in het magazijn middels nudging

In drie stappen naar een succesvol nudge-experiment

19-04-2021  Nog altijd gebeuren er te veel ongevallen in Nederlandse magazijnen en distributiecentra. Om het aantal ongevallen te verminderen heeft het RIVM onderzoek gedaan naar de inzet  van nudging als type gedragsinterventie, om de arbeidsveiligheid te verbeteren. De aanleiding voor het onderzoek was het gegeven dat veel ongelukken in magazijnen het gevolg zijn van menselijk handelen op de automatische piloot. Nudges kunnen dan mogelijk effectieve interventies zijn. Maar hoe pak je dit aan en wat waren de conclusies van het onderzoek? Michelle Zonneveld van het RIVM vertelde meer over dit onderzoek tijdens de Dag van het Veilige Magazijn.

“De mens is vaak de oorzaak van arbeidsongevallen, maar daarmee ook een mogelijke oplossing. Door gedragsverandering kun je veel arbeidsongevallen voorkomen en veilig werken bevorderen,” aldus Zonneveld.

Automatische piloot

Het is voor veel ondernemers lastig om veilig gedrag van mensen op de werkvloer te bevorderen. We zien dat vaak geprobeerd wordt het aantal arbeidsongevallen te verkleinen door regels, voorlichting, en training. Dit zijn interventies die inspelen op het bewuste denksysteem. Maar als het onveilige handelen gebaseerd is op het automatische denksysteem, dan gaan deze meer ‘klassiek interventies’ niet helpen. Als je weet dat het onveilige gedrag dat je wilt aanpakken het resultaat is van gewoontegedrag, dan is nudging mogelijk een effectievere interventie, want ook in het magazijn is het positieve effect van nudging bewezen.

Wat is nudging?

Nudging is een manier om gedrag te veranderen. Je geeft mensen onbewust een duwtje in de gewenste richting zonder ze tot een bepaalde keuze te dwingen. Het meest bekende voorbeeld van een nudge vind je in een toilet. Soms zie je op het mannentoilet in openbare gelegenheden een sticker met een plaatje van een vlieg in het urinoir geplakt. Als man wil je onbewust op die vlieg mikken en dat zorgt ervoor dat er minder urine naast het toilet belandt en de toiletruimte dus schoner blijft. Zo probeert men dus via een nudge het gewenste gedrag makkelijker en aantrekkelijker te maken. Toch is nudging niet altijd geschikt. Alleen wanneer de onveilige gedraging die je wilt aanpakken het gevolg is van handelen op de automatische piloot, kan een nudge een oplossing bieden.

Zelf aan de slag

Om zelf aan de slag te gaan met nudging in het magazijn, is het verstandig om een goede voorbereiding te treffen. Zonneveld heeft hiervoor een handig stappenplan beschreven. Om sommige stappen te verduidelijken, hebben we een voorbeeld toegevoegd van het experiment dat het RIVM heeft uitgevoerd onder reachtruckchauffeurs in het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. Men wilde onderzoeken of het aantal ongevallen met reachtrucks, als gevolg van handelen op de automatische piloot, terug te dringen is door het gebruik van nudges.

Stappenplan naar een succesvol nudge-experiment

Aan de slag met nudging

Conclusie

Nudges kunnen dus een waardevolle interventie zijn om veilig werken te bevorderen als blijkt dat gewoontegedrag een reden is voor probleemgedrag. Als de nudge bewezen effectief is bevonden, kan het een goedkope interventie zijn die maar weinig aanpassing aan de werkomgeving vraagt. Zorg er wel voor dat je eerst goed het probleemgedrag doorgrondt. Dan bespaar je achteraf tijd, energie en geld, omdat de kans op een effectieve interventie groter is.

Meer weten?

Heb je zelf een vraag over nudging? Laat het ons weten via de Ledenservice. Bel naar 079 3467 346 of mail naar ledenservice@evofenedex.nl. Kijk in de tussentijd op de vernieuwde website van de Code Gezond en Veilig Magazijn voor meer tips om van jouw magazijn een gezonde en veilige werkplek te maken.

Video

Workshop | Gedrag beïnvloeden in het magazijn middels nudging

Om deze video te kunnen bekijken moet je onze cookies accepteren. Meer informatie vind je in onze cookieverklaring.