21-07-2015  De Europese commissie is een onderzoek gestart naar het beleid op de uitvoer van dual-use goederen. Het doel van dit onderzoek is het beleid efficiënter en gebruiksvriendelijker te maken. EVO en Fenedex maken bedrijven attent op dit onderzoek vanwege de vele vragen die beide partijen ontvangen over de dual-use regelgeving.

Verbetersuggesties

Verbetersuggesties kunnen via een korte vragenlijst rechtstreeks bij de Europese commissie worden neergelegd.

Afwijzen

Ondernemers hebben een vergunning nodig als ze militaire goederen uitvoeren of goederen voor tweeërlei gebruik (dual-use). Heeft de overheid twijfels over de veiligheid, dan kan ze een vergunning afwijzen.

Aanvraag vergunning CDIU

Ondernemers kunnen een vergunning aanvragen bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) van de Douane. Aanvragen voor de Europese Unie (EU), NAVO-lidstaten, Zwitserland, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland handelt de CDIU zelf af. Aanvragen voor andere bestemmingen legt de CDIU voor aan het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Bij gevoelige aanvragen kan BZ informatie inwinnen bij de inlichtingendiensten.