16-04-2014  EVO en TLN hebben er geen begrip voor dat het Europees Parlement vandaag een voorstel voor duidelijke regelgeving over de grensoverschrijdende inzet van ecocombi’s (LZV’s), heeft afgewezen.

Wijziging richtlijn

Vandaag werd plenair in het EP gestemd over een wijzigingsvoorstel van de Europese Commissie (EC) van vervoersrichtlijn 96/53 over maten en gewichten voor vrachtauto’s. Belangrijkste wijziging was om grensoverschrijdend vervoer van ecocombi’s in de nieuwe richtlijn op te nemen. Bij de plenaire stemming vandaag in het Parlement kon dat voorstel niet op een meerderheid rekenen.

Grote voordelen

Ecocombi’s, waarvan er in Nederland al bijna 1000 rondrijden, bieden grote voordelen voor zowel logistiek als milieu. Grensoverschrijdend vervoer van ecocombi’s is formeel alleen toegestaan tussen twee landen die daar onderling mee instemmen. De Commissie wilde deze bepaling in de richtlijn vastleggen.

Geen begrip voor besluit

EVO en TLN dringen al jaren in Europa aan op grensoverschrijdende inzet van ecocombi’s. Beide organisaties betreuren het dat het Europees parlement ondanks de vele positieve pilots en onderzoeksrapporten ook nu weer tegenstemt.

Verloop proces

Na de plenaire stemming in het EP, moet de Raad zich nog over het voorstel uitspreken. Dit zal rond de zomer gebeuren. Daarna moet de Raad en het EP tot een gemeenschappelijk standpunt komen. Dit zal naar verwachting in het najaar gebeuren.