15-05-2012  Op zaterdag 2 en zondag 3 juni is er geen of verminderd digitaal berichtenverkeer mogelijk met de douane. Op die data neemt de douane - volgens gepland onderhoud - voor een aantal systemen nieuwe softwareversies in gebruik.

Kans op storingen verkleinen

Om de kans op storingen tijdens de ingebruikname te verkleinen, legt de douane het berichtenverkeer stil, met uitzondering van EMCS. Dat gebeurt vanaf zaterdag 2 juni 7.00 uur tot zondag 3 juni 15.00 uur. Daarna wordt het berichtenverkeer hersteld volgens een opbouwschema.

Technische verbeteringen

In de nieuwe softwareversies voor DMF (Binnenbrengen en Uitgaan) en NCTS (Vervoer) zijn technische verbeteringen aangebracht om de prestatie van de systemen te verbeteren.

In de bijlage staat meer informatie over de ingebruikname en de gevolgen.