13-02-2013  Minister Schultz van Haegen en staatsecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu hebben hun bezuinigingspakket gepresenteerd. Er wordt niet bezuinigd op onderhoud en beheer van infrastructuur, precies zoals EVO altijd heeft bepleit.

41 miljard euro

Tot 2018 is 41 miljard euro voor onderhoud en beheer gereserveerd, bijna net zoveel als de 46 miljard euro voor nieuwe aanleg van infrastructuur. Wel schrapt het ministerie een aantal projecten en worden veel projecten later uitgevoerd.

Bezuinigingsopdracht

Gegeven de immense bezuinigingsopdracht van 46 miljard euro waar dit kabinet voor staat, zijn bezuinigingen op infrastructuur onvermijdelijk. EVO heeft er echter altijd voor gepleit dat projecten die Nederland concurrerend, bereikbaar en veilig maken moeten doorgaan, want dan wordt het verdienvermogen niet geschaad.

Projecten

Projecten uit het regeerakkoord en projecten die de robuustheid en veiligheid van vaarwegen, wegen en spoorwegen versterken gaan onverminderd door. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe westelijke oeververbinding, de Ring Utrecht, A13-A16, A12-A15 en de Rijnlandroute. Vaarwegprojecten worden wel gefaseerd, maar niet geschrapt. Ook het Programma hoogfrequent spoor komt later gereed dan in 2020 en in het oosten komt één spoorpad voor goederenvervoer, overeenkomstig de nieuwste prognoses.