30-01-2015  De kosten voor het plaatsen van een laadpaal in of bij de woning van een werknemer voor een (semi-)elektrische auto van de zaak hebben geen gevolgen voor de hoogte van de bijtelling voor privégebruik bij de werknemer. Dit geldt ook als de werknemer deze kosten vergoed krijgt door de werkgever. Dit heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën in een nieuw besluit over reiskostenvergoedingen bepaald. Het besluit treedt vandaag in werking.

Cataloguswaarde

De fiscale bijtelling is een additioneel bedrag aan loon in natura voor privégebruik van de auto van de zaak. De hoogte wordt berekend over de cataloguswaarde van de auto die de werkgever aan de werknemer ter beschikking stelt. De staatssecretaris heeft nu goedgekeurd dat de kosten van de laadpaal bij de werknemer thuis geen invloed hebben op de bijtelling voor dit privégebruik. Ook niet als de laadpaal wel is opgenomen in de catalogusprijs van de auto. De kosten van de laadpaal worden bij een auto van de zaak dus gekwalificeerd als zakelijke kosten.

Elektriciteitskosten

De kosten voor de benodigde elektriciteit vallen niet onder deze goedkeuring. De staatssecretaris schrijft in een toelichting dat het wel mogelijk is dat werkgever en werknemer onderling overeenkomen dat de werknemer de elektriciteitskosten voor het opladen van de auto van de zaak tegen kostprijs doorbelast aan de werkgever. Hieronder vallen dan ook de kosten van een extra meter om het feitelijke gebruik te kunnen vaststellen. Ook deze doorbelasting is niet van invloed op de hoogte van het loon, de bijtelling en dus de loonheffingen.