09-02-2016  Er is onduidelijkheid over het ijken van een eventueel aanwezige tachograaf in bestelauto’s tijdens de APK. Uit onderzoek van EVO blijkt dat de tachograaf alleen moet worden geijkt als hij ook verplicht gebruikt moet worden.

Nader onderzoek

Op 1 januari zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de APK-voorschriften voor bestelauto’s. EVO ontving in de eerste maand diverse signalen van leden dat bestelauto’s met een tachograaf - ongeacht of deze gebruikt wordt - toch geijkt moesten worden. In sommige gevallen werden daar extra kosten voor in rekening gebracht, wat reden is geweest voor nader onderzoek.

RDW

Navraag gedaan bij de Rijks Dienst voor het Wegverkeer (RDW) leert dat een tachograaf alleen geijkt hoeft te worden bij een gebruiksverplichting. Een APK-keurmeester kan echter niet beoordelen of de tachograaf gebruikt moet worden. Om die reden wordt er gekeken of de ijkingssticker in het voertuig zit. In de handleiding voor APK-keurmeesters is opgenomen dat als er een ijkingssticker in de deurpost (aan de kant van de bestuurder) zit, deze tachograaf geijkt moet worden. Zit zo’n sticker er niet, dan wordt de tachograaf niet geijkt.

Kosten voorkomen

De sticker mag dus worden weggehaald als de tachograaf in de auto niet wordt gebruikt. Dat voorkomt gedoe bij de APK en tevens onnodige kosten. Wordt de bestelauto later toch ingezet voor tachograafplichtig vervoer, dan moet de sticker opnieuw worden aangebracht in de deurpost. Dan dient de tachograaf alsnog geijkt te worden.