evofenedex pleit voor verduurzaming voertuigpark in plaats van belasten bestelauto’s

Leestijd: 2 minuten

12-05-2021  Het is goed dat in het autobelastingenplan van de gelegenheidscoalitie van vijf organisaties gepleit wordt voor het invoeren van betalen naar gebruik. Er zijn echter twee voorstellen hierin die zorgen voor een lastenverzwaring, zo vindt evofenedex: het in de tussentijd extra belasten van mkb-ondernemers met eigen bestelauto’s door verhoging van de mrb, en de invoering van een ‘verkapte’ bpm op de aanschaf van voertuigen. Er is namelijk nog geen betaalbaar alternatief voor deze ondernemers voorhanden.

We zien liever dat er door het komende kabinet wordt gewerkt aan het structureel en robuust verduurzamen van het belasten van mobiliteit, door middel van betalen naar gebruik voor álle weggebruikers. Onze leden met bestelauto’s zetten de komende jaren al flinke stappen om te kunnen voldoen aan de emissie-eisen door de invoering van zero-emissiezones. evofenedex zet zich in voor een duurzaam voertuigpark. Om dit te bereiken is een verkapte invoering van een luxebelasting op een productiemiddel, in dit geval een zakelijk gebruikte bestelauto, onjuist en ongewenst. 

Geen luxebelasting

Op een zakelijke bestelauto wordt momenteel geen belasting op aanschaf (zoals de belasting voor personenauto’s en motorrijwielen (bpm) bij personenvoertuigen) en een verminderde belasting op bezit (motorrijtuigenbelasting, mrb) geheven. Dit is logisch, want het bezitten en aanschaffen van een bestelauto is voor ondernemers een noodzakelijk instrument om hun hoofdactiviteiten uit te voeren, en niet te beschouwen als een luxe voor privédoeleinden. Ook bij betalen naar gebruik dient het bedrijfsmatige karakter van een bestelauto voor ondernemers te worden meegenomen.

Duurzaamheid

Een aanpassing van het huidige stelsel heeft daarnaast een averechts effect op de verduurzaming van goederenstromen. Met het zwaarder belasten van bestelauto’s door het verhogen van de mrb of invoering van een ‘verkapte’ bpm ontstaat er een kleinere investeringsruimte voor de ondernemer. Dit zorgt ervoor dat investeringen in de, nu nog duurdere, emissieloze voertuigen worden uitgesteld. Bovendien moeten bedrijven met een bestelauto al voldoen aan de emissie-eisen die voortvloeien uit  de invoering van de zero-emissiezones. Een lastenverzwaring helpt daar niet bij.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder