27-04-2011 In de stroomgebieden van Rijn en Maas is de afgelopen weken nauwelijks neerslag gevallen, aldus de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling.

De wateraanvoer van de Rijn is laag voor de tijd van het jaar, hij bedraagt momenteel 1042 m3/s. Naar verwachting zal de afvoer te Lobith in de komende dagen dalen naar circa 1.000 en daarna weer licht stijgen richting 1.100 m3/s.

Het langjarige gemiddelde voor eind april bedraagt ca. 2.300 m3/s. De meren in het IJsselmeergebied zijn momenteel goed gevuld. De afvoer van de Maas bij Luik daalt en bedraagt momenteel 93 m3/s. Dit is ongeveer 100 m3/s lager dan normaal voor de tijd van het jaar.

In de komende twee weken wordt een afvoer van de Maas tussen de 50 en de 100 m3/s verwacht. Droogteproblemen door de lage Maasafvoer worden in deze periode niet verwacht.